ขวดสี่เหลี่ยมปากแคบ (สีชา)

ชื่อสินค้า :  ขวดสี่เหลี่ยมปากแคบ (สีชา)

English name :  Amber, Square Bottle

รายละเอียด :

CL0231       50 ml.  ปากแคบ
CL0232       100 ml.  ปากกว้าง
CL0233        500 ml.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้