ขวดสี่เหลี่ยมปากแคบ (ใส)

ชื่อสินค้า :  ขวดสี่เหลี่ยมปากแคบ (ใส)

English name :  Square Bottle, Narrow Mouth : HDPE

ายละเอียด :

CL0212       30 ml.  
CL0213       50 ml.  
CL0214       100 ml.  
CL0215       250 ml.  
CL0216       500 ml.  
CL0217      1000 ml.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้