ขวดหยดสาร

ชื่อสินค้า :  ขวดหยดสาร

English name :  Dropping Bottle : PP

รายละเอียด :

CL0252       10 ml. (10 อัน)  
CL0253       15 ml. (10 อัน)  
CL0254       20 ml. (10 อัน)  
CL0255       25 ml. (10 อัน) 
CL0256       30 ml. (10 อัน)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้