ขวดเก็บตัวอย่าง

ชื่อสินค้า :  ขวดเก็บตัวอย่าง

English name :Specimen Jar

รายละเอียด

CG0191        60 x 180 mm.
CG0192        75 x 210 mm.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: