ขวดเก็บสารปากกว้างใส จุกแก้ว

ชื่อสินค้า :  ขวดเก็บสารปากกว้างใส จุกแก้ว

English name : Reagent Bottle Wide Neck

รายละเอียด

CG0207        30 ml.  
CG0208        60 ml.  
CG0209       125 ml.  
CG0210       250 ml.  
CG0211       500 ml. 
CG0212       1000 ml.

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: N/A Category: