ขวดเก็บสารปากกว้างใส จุกแก้ว

ชื่อสินค้า :  ขวดเก็บสารปากกว้างใส จุกแก้ว

English name : Reagent Bottle Wide Neck

รายละเอียด

CG0207        30 ml.  
CG0208        60 ml.  
CG0209       125 ml.  
CG0210       250 ml.  
CG0211       500 ml. 
CG0212       1000 ml.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: