ขวดเก็บสาร

ชื่อสินค้า :  ขวดเก็บสาร

English name :  Bottle : PP, PE

รายละเอียด :

CL0201       250 ml. ขาวขุ่น 
CL0202       500 ml. ขาวขุ่น  
CL0203       1000 ml. ขาวขุ่น  
CL0205       250 ml. ใส 
CL0206       500 ml. ใส  
CL0207       1000 ml. ใส

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้