ชุดทดลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (แม็กซ์เวลส์)

รหัสสินค้า : PA0242
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (แม็กซ์เวลส์)
English name : Maxwell Electromagnetic

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้