คาโทดแบบเงา

รหัสสินค้า : PL0225
ชื่อสินค้า : คาโทดแบบเงา
English name : Cathode Ray Tube with Maltese Cross
รายละเอียด : 
ศึกษาเกิดเงาของรังสีแคโทดเมื่อถูกปิดกั้นด้วยวัตถุที่เป็นโลหะ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้