คาโทดแบบเบี่ยงเบน แบบ 2

รหัสสินค้า : PL0223
ชื่อสินค้า : คาโทดแบบเบี่ยงเบน แบบ 2
English name : Cathode Ray Tube for Electrostatic Deflection
รายละเอียด : 
ศึกษาการเบี่ยงเบนของของรังสีคาโทดในสนามไฟฟ้าที่จะแสดงให้เห็นว่ารังสีคาโทดประกอบด้วยประจุลบ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้