คู่มือการจัดค่ายคณิตศาสตร์

รหัสสินค้า :  MX101

ชื่อสินค้า :   คู่มือการจัดค่ายคณิตศาสตร์

รายละเอียด : 

จำนวน 208 หน้า
ใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยสืบค้น จากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวเรา

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: