จอรับภาพ

ชื่อสินค้า :  จอรับภาพ
รายละเอียด :
•  จอแบบขาตั้ง ขนาด 50, 60 และ 70 นิ้ว
• จอแบบแขวน ขนาด 70 นิ้ว, 120 นิ้ว ฯ
• จอแขวนแบบมอเตอร์มีรีโมทคอนโทรล

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: