จอห์น ดอลตัน

ชื่อสินค้า :  จอห์น ดอลตัน
English name : John Dalton
รายละเอียด :
SS0202 ขนาดเล็ก     15 x 20 x 40 ซม.
SS0232 ขนาดกลาง   26 x 20 x 45 ซม.
SS0262 ขนาดใหญ่     40 x 26 x 80 ซม.

This product is currently out of stock and unavailable.