จานสาธิตภาพลวงตา

รหัสสินค้า :   T00171

ชื่อสินค้า :  จานสาธิตภาพลวงตา

English name :  3D Mirascope

รายละเอียด : 
ประกอบด้วย กระจกเงาโค้งรูปจาน 2 ใบ ประกบกัน โดยจานบนมีรูตรงกลาง ขนาดประมาณ 3 ซม. วัตถุที่อยู่ภายในจะเกิดภาพเสมือนลอยอยู่บนรู ทำให้เห็นเป็นวัตถุวางอยู่บนจานแต่หยิบจับไม่ได้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: