จานเพาะเชื้อ

ชื่อสินค้า :  จานเพาะเชื้อ

English name :  Petri Dish : PS

รายละเอียด :

CL0701      Dia 60 x 15 mm. (10 ชุด)
CL0702      Dia 90 x 15 mm. (10 ชุด)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้