ชุดกบ

รหัสสินค้า : BL1006
ชื่อสินค้า :  ชุดกบ
รายละเอียด :
ประกอบด้วย สไลด์ 10 แผ่น, แผ่นใส 3 แผ่น พร้อมคู่มือ Blood of Frog Smear, Frog Showing Spermary, Frog Showing Ovary, Frog Egg One Celled, Frog Egg 2 Cell, Frog Cleavage Seg sec, Frog blastula stage, Frog Early Gastrula sec, Frog Gastrulalate sec, Frog Epidermal w.m.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้