ชุดกระเป๋าเรียนรู้ ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

รหัสสินค้า :   SK0331
ชื่อสินค้า : ชุดกระเป๋าเรียนรู้ ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
รายละเอียด : 
มี 16 การทดลอง ดังนี้ กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน, กฎของฮุกค์,
ความสัมพันธ์ของแรงและระยะทาง, แรงเสียดทาน, สมดุลของแรงสามแรง, สมดุลของแรง, สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน, รอกเดี่ยวตายตัว, รอกเดี่ยวเคลื่อนที่, คานและโมเมนต์, โมเมนต์ของแรง, รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ในลักษณะที่ 1, รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ในลักษณะที่ 2, รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ในลักษณะที่ 3, ล้อและเพลา และค่าสมดุลของรอก

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: