ชุดกระเป๋าเรียนรู้ ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 (พลศาสตร์)

รหัสสินค้า :   SK0332
ชื่อสินค้า :  ชุดกระเป๋าเรียนรู้ ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 (พลศาสตร์)
รายละเอียด : 
มี 52 การทดลอง เช่น การวัดค่าแน่นอนของแรงเสียดทานการลื่นไหล, ค่าแน่นอนที่ 3 ของทฤษฎีนิวตัน, วิเคราะห์วัตถุเมื่อถูกแรง, ทฤษฎีจุดแรงร่วมของแรงรวมกับรูปแบบของแรงงาน 4 ทาง, โมเมนต์ของแรง, ผลของแรงจำลอง, แรงคงที่ของวัตถุ,ความแตกต่างของมุม กับแรงลากของแขน, การรับแรงของเสาตั้ง, แรงยืดหยุ่นเมื่อชนกับจำนวนเคลื่อนที่และสมรรถนะเครื่องชั่ง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: