ชุดกระเป๋าเรียนรู้ ฟิสิกส์พื้นฐาน 3

รหัสสินค้า :   SK0333
ชื่อสินค้า :  ชุดกระเป๋าเรียนรู้ ฟิสิกส์พื้นฐาน 3
รายละเอียด : 
มี 12 การทดลอง ในหัวข้อการทดลองเรื่องกลศาสตร์ ความดัน และแสง เช่น การเคลื่อนที่บนพื้นเอียง, ความสัมพันธ์ของมวลและความเร็ว, ระบบรอกเคลื่อนที่และรอกตายตัว, การหาค่าคงที่สปริง, คานและสมดุล, หลักการทำงานของมานอมิเตอร์, ความหนาแน่นของของเหลวและแก๊ส, การเกิดเงามืด-เงามัว, แสงเดินทางเป็นเส้นตรง, ภาพที่เกิดจากเลนส์นูน เป็นต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: