ชุดกระเป๋าเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้า – แม่เหล็กไฟฟ้า

รหัสสินค้า :   SK0334
ชื่อสินค้า : ชุดกระเป๋าเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้า – แม่เหล็กไฟฟ้า
รายละเอียด : 
มี 14 การทดลอง ดังนี้ ไดนาโมกระแสตรง -กระแสสลับ, เส้นแรงแม่เหล็กถาวร,เส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้า, เข็มทิศกับสนามแม่เหล็ก, สมบัติของแม่เหล็ก, ไฟฟ้าจากขดลวด, ชนิด ขนาดและความยาวของตัวต้านทาน, ตัวนำและฉนวนไฟฟ้า, ตัวต้านทานแปรค่าได้,การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม – แบบขนาน, การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม-แบบขนาน,กระดิ่งไฟฟ้า, สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าและปั้นจั่นเหล็กมหัศจรรย์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: