ชุดการกลั่นลำดับส่วน

รหัสสินค้า : C00435
ชื่อสินค้า : ชุดการกลั่นลำดับส่วน
English name :Fractional Distillation Tube
รายละเอียด :
เป็นอุปกรณ์ที่ทำจากแก้วใช้แยกสารละลาย

This product is currently out of stock and unavailable.