ชุดการทดลองเรียนรู้ด้วยตนเอง 30 กิจกรรม

รหัสสินค้า :  SK0311
ชื่อสินค้า :  ชุดการทดลองเรียนรู้ด้วยตนเอง 30 กิจกรรม
English name :  30 Activities with Teaching Tanks
รายละเอียด : 
สำหรับครูและนักเรียน 1:6 พร้อมการทดลอง 30 การทดลอง เช่น การเกิดของแข็งจากสารละลาย 2 ชนิด, เอ็นไซม์จากผลไม้, การเกิดกระแสไฟฟ้าจากโลหะ 2 ชนิด, การแยกนํ้าด้วยไฟฟ้า, การหักเหของแสงในนํ้า, การชุบโลหะ, การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุในสนามแม่เหล็ก, ไฮโดรมิเตอร์อย่างง่าย, ปรากฏการณ์ Tyndall เป็นต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: