ชุดการทดลองและเรียนรู้เรื่องแม่เหล็ก

รหัสสินค้า :  SK0202
ชื่อสินค้า :  ชุดการทดลองและเรียนรู้เรื่องแม่เหล็ก
รายละเอียด :
พร้อมคู่มือและใบงาน 10 กิจกรรม ดังนี้ เส้นแรงแม่เหล็ก, อำนาจแม่เหล็ก, ขั้วแม่เหล็กโลก,ปฏิกิริยาระหว่างแม่เหล็ก, ชุดแม่เหล็กลอย, แม่เหล็กลากรถ, การทำแม่เหล็กจากเข็มหมุด, เข็มทิศ, แม่เหล็กไฟฟ้าและมอเตอร์อย่างง่าย

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: