ชุดการทดลองและเรียนรู้เรื่องแสง

รหัสสินค้า :  SK0203
ชื่อสินค้า :  ชุดการทดลองและเรียนรู้เรื่องแสง
รายละเอียด :
พร้อมคู่มือและใบงาน 9 กิจกรรม ดังนี้ แสงเดินทางเป็นเส้นตรงหรือไม่, การเดินทางของแสงผ่านวัตถุต่างๆ, สมบัติของตัวกลางทึบแสง,การตกกระทบ-
การสะท้อนของแสง, การหักเหของแสง, สีรุ้ง (รุ้ง 7 สี), กล้องสลับลาย, เลนส์และการหักเหของแสงผ่านเลนส์และภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบ กระจกเว้า กระจกนูน

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: