ชุดการทดลองและเรียนรู้ลมฟ้าอากาศ

รหัสสินค้า :  SK0204
ชื่อสินค้า :   ชุดการทดลองและเรียนรู้ลมฟ้าอากาศ
รายละเอียด :
พร้อมคู่มือและใบงาน 8 กิจกรรม ดังนี้ อุณหภูมิของอากาศ, เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก-กระเปาะแห้ง, ไอนํ้าในอากาศ,การเกิดนํ้าค้างและนํ้าค้างแข็ง, หาทิศทางลม,ความเร็วลม, การวัดปริมาณนํ้าฝนและเรียนรู้เมฆ จากแผนภาพเมฆและการพยากรณ์อากาศ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: