ชุดการทดลองและเรียนรู้เรื่องธรณีวิทยา

รหัสสินค้า :  SK0205
ชื่อสินค้า :  ชุดการทดลองและเรียนรู้เรื่องธรณีวิทยา
รายละเอียด :
พร้อมคู่มือและใบงาน 6 กิจกรรม ดังนี้ ส่วนประกอบของดิน, ลักษณะของดิน, การอุ้มนํ้าของดิน, ปั้นดินให้เป็นดาว, ศึกษาประโยชน์ของดินและการทดลองคุณสมบัติของหิน

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: