ชุดการทดลองและเรียนรู้เรื่องไฟฟ้า

รหัสสินค้า :  SK0207
ชื่อสินค้า :   ชุดการทดลองและเรียนรู้เรื่องไฟฟ้า
รายละเอียด : 
พร้อมคู่มือและใบงาน 10 กิจกรรม ดังนี้ ไฟฟ้าสถิต 1-2, ไฟฟ้ากระแส, วงจรปิด-วงจรเปิด, ไฟฟ้าลัดวงจร, ตัวนำไฟฟ้า – ฉนวนไฟฟ้า, การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม – แบบขนาน, การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม -แบบขนาน, แม่เหล็กไฟฟ้าและเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้า

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: