ชุดการทดลองและเรียนรู้เคมีเบื้องต้น (60 กิจกรรม)

รหัสสินค้า :  SK0216
ชื่อสินค้า :    ชุดการทดลองและเรียนรู้เคมีเบื้องต้น (60 กิจกรรม)
รายละเอียด : 
การทดสอบกรด – เบส, การทดสอบแป้ง นํ้าตาล นํ้าส้มสายชูโปรตีน ไขมันในสารอาหาร, การละลายของสาร, การแยกนํ้าออกจากโคลน, การแยกนํ้ามันออกจากนํ้าหวาน, การแยกนํ้าตาลออกจากนํ้าหวาน, การแยกสีออกจากนํ้าหมึก,การเลี้ยงผลึกสารส้ม และการจำลองการระเบิดของภูเขาไฟ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,