ชุดการทดลองและเรียนรู้ดีเอ็นเอ

รหัสสินค้า : SK0218
ชื่อสินค้า : ชุดการทดลองและเรียนรู้ดีเอ็นเอ
English name : DNA Extraction
รายละเอียด : 
ประกอบด้วยหลอดทดลอง, ที่ตั้งหลอดทดลอง, ช้อนตวง, บิกเกอร์,
กรวยกรองและกระดาษกรอง มีการทดลองตามขั้นตอนการสกัด DNA 3
กิจกรรม คือ 1.การบด 2.การสกัด DNA 3.การตกตะกอน DNA

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: