ชุดการทดลองและเรียนรู้เรื่องเสียง

รหัสสินค้า :  SK0201
ชื่อสินค้า :  ชุดการทดลองและเรียนรู้เรื่องเสียง
รายละเอียด :
พร้อมคู่มือและใบงาน 8 กิจกรรม ดังนี้ การเกิดคลื่นเสียง, การเดินทางของเสียงผ่านตัวกลาง, เสียงดัง – เสียงค่อย, เสียงสูง-เสียงตํ่า, เสียงดนตรี, ไมโครโฟนเสียงก้อง, เลียนเสียงสัตว์ และสเต็ทโตสโคปอย่างง่าย

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: