ชุดการทดลองและเรียนรู้วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

รหัสสินค้า : SK0221
ชื่อสินค้า :  ชุดการทดลองและเรียนรู้วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
รายละเอียด : 
มี 24 กิจกรรม เช่น การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย, ทดสอบตัวนำ – ฉนวนไฟฟ้า, การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานและอนุกรม,มอเตอร์หมุนซ้าย ขวา, ลำโพง, นาฬิกาปลุกกันขโมย, เกมต่อหลอดไฟ, เกมทายขั้ววงจรไฟฟ้า และการทดสอบวงจรไฟฟ้า เป็นต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: