ชุดเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานไฟฟ้าพร้อมมาตรวัดไฟฟ้า

รหัสสินค้า :  PE0221
ชื่อสินค้า : ชุดเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานไฟฟ้าพร้อมมาตรวัดไฟฟ้า
English name : Demonstration of Electrical Energy Saving with Meter
รายละเอียด :
แสดงตัวอย่างหลอดมีไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดประหยัดไฟฟ้ามีสวิตช์ แสดงการทำงานของหลอดแต่ละชนิดพร้อมเต้ารับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าจากภายนอก แสดงผลด้วยมาตรวัดไฟฟ้า

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้