ชุดการหาความเร็วของเสียงในโลหะ

รหัสสินค้า : PW0214
ชื่อสินค้า : ชุดการหาความเร็วของเสียงในโลหะ
English name : Kundt’s Tube Apparatus

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,