ชุดการเคลื่อนที่ของไฟฟ้า แบบขึ้นบันได

รหัสสินค้า :  H00210

ชื่อสินค้า :  ชุดการเคลื่อนที่ของไฟฟ้าแบบขึ้นบันได

รายละเอียด : 
แสดงการเคลื่อนที่ของไฟฟ้าที่มีค่าความต่างศักย์สูงมาก บันไดมีระยะห่าง 1 ซม.ถึงราว 3 ซม. ให้ผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าทดลองในห้องมืด

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,