ชุดการเคลื่อนที่ของไฟฟ้า แบบขึ้นบันได

รหัสสินค้า :  H00210

ชื่อสินค้า :  ชุดการเคลื่อนที่ของไฟฟ้าแบบขึ้นบันได

รายละเอียด : 
ศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในบริเวณที่สนามไฟฟ้าหรือความต่างศักย์สูงมาก อธิบายการเกิดการสปาร์ค ระหว่างลวดตัวนำ บันไดมีระยะห่าง 1 ซม.และห่างออกจากกันเรื่อย ๆ จนส่วนปลายห่างกันราว 3 ซม. ให้ผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าทดลองในห้องมืด

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: