ชุดการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา

รหัสสินค้า : PM0205
ชื่อสินค้า : ชุดการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา
English name : Pendulum Kit
รายละเอียด :
ใช้ศึกษาการเคลื่อนที่แบบซิมเปิ้ลฮาร์โมนิก

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้