ชุดการแบ่งเซลล์ของพืช และสัตว์

รหัสสินค้า : BL1010
ชื่อสินค้า : ชุดการแบ่งเซลล์ของพืช และสัตว์
รายละเอียด :
ประกอบด้วย สไลด์ 4 แผ่น, แผ่นใส 2 แผ่น พร้อมคู่มือ Plant Mitosis (Onion Root Tip), Meiosis of Plant sec., Animal Mitosis sec. (Ascaris Egg), Meiosis Locust Spermary w.m.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้