ชุดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องลมฟ้าอากาศ

รหัสสินค้า :  SK0117
ชื่อสินค้า :  ชุดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องลมฟ้าอากาศ
รายละเอียด :
มี 6 กิจกรรม ดังนี้ การเขียนรายงานสภาพอากาศในแต่ละวัน, การประกอบใบพัดเครื่องวัดความเร็วลม, สนุกกับการวัดความเร็วลมอย่างง่าย, สนุกกับการวัดปริมาณนํ้าฝนอย่างง่าย, สนุกกับการวัดอุณหภูมิของอากาศและปรากฏการณ์ธรรมชาติกับสัญชาตญาณของสัตว์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,