ชุดตรวจจับโลหะ

รหัสสินค้า : KK95050
ชื่อสินค้า : ชุดตรวจจับโลหะ
English name : SC Metal Detector
รายละเอียด :
สร้างเครื่องตรวจจับโลหะโดยอาศัยหลักการของการเกิดสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบด้วยแผงวงจรและขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดนั่นคือ แบตเตอรี่ไหลผ่าน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการตรวจจับโลหะ สามารถปรับระดับของการตรวจสอบได้โดยการหมุนปุ่มปรับขึ้นลง สามารถตรวจจับโลหะที่มีขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ 3 ซม.เช่น แหวน ไปจนถึงโลหะที่มีขนาดใหญ่ เช่น กระป๋อง เป็นต้น

 

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้