ชุดทดลองพารัลแลกซ์

รหัสสินค้า : PL0116
ชื่อสินค้า :  ชุดทดลองพารัลแลกซ์
English name : Demonstration of Light Parallax
รายละเอียด : 
ศึกษาการเกิดพารัลแลกซ์หรือปรากฏการณ์การมองเห็นภาพเลื่อนและตำแหน่งที่เกิดจากการเปลี่ยนตำแหน่งของผู้สังเกต

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,