ชุดทดลองสนามแม่เหล็กในขดลวด 3 แบบ

รหัสสินค้า : PA0264
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองสนามแม่เหล็กในขดลวด 3 แบบ
English name : Demonstration of 3 Types of Magnetic Field

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้