ชุดทดลองสนามไฟฟ้า แบบ 1

รหัสสินค้า :  PE0213
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองสนามไฟฟ้า แบบ 1
English name : Electric Field; Type 1
รายละเอียด :
ศึกษาการทำงานของสนามไฟฟ้าเมื่อมีตัวนำไฟฟ้ารูปแบบที่แตกต่างกัน

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้