ชุดทดลองสนามไฟฟ้า แบบ 2

รหัสสินค้า :  PE0214
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองสนามไฟฟ้า แบบ 2
English name : Electric Field; Type 2
รายละเอียด :
ศึกษาการทำงานของสนามไฟฟ้าเมื่อมีตัวนำไฟฟ้ารูปแบบที่แตกต่างกัน

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้