ชุดทดลองสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว

รหัสสินค้า :    EG0271
ชื่อสินค้า :   ชุดทดลองสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว
English name :   Earthquake Demonstration

 

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้