ชุดทดลองฮีเลียม-นีออน-เลเซอร์ (64 การทดลอง)

รหัสสินค้า : PL0151
ชื่อสินค้า :  ชุดทดลองฮีเลียม-นีออน-เลเซอร์ (64 การทดลอง)
English name : Helium-Neon-Laser : 64 Experiments
รายละเอียด : 
ประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นตัวเครื่องมีฮีเลียม – เลเซอร์ ยึดอยู่ในฐานที่มีเลนส์กระจกและฉากสำหรับการทดลอง อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วยกระจกเลนส์, ปริซึม, แผ่นโพลารอยส์ ฯลฯ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,