ชุดทดลองเรื่องเซลล์ไฟฟ้า แบบ 1

รหัสสินค้า :  PE0215
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองเรื่องเซลล์ไฟฟ้า แบบ 1
English name : Electrical Cell Experiment; Type 1

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้