ชุดทดลองและเรียนรู้การเกิดภูเขาไฟ

รหัสสินค้า : SK0213
ชื่อสินค้า :  ชุดทดลองและเรียนรู้การเกิดภูเขาไฟ
รายละเอียด : 
มี 10 กิจกรรม ดังนี้ สนุกก่อนเล่นภูเขาไฟระเบิด, ทาสีภูเขาไฟ,ใส่แบตเตอรี่เพื่อสร้างแสง สี เสียงให้ภูเขาไฟ, การระเบิดของภูเขาไฟ, บันทึกสารทำภูเขาไฟ, ภูเขาไฟผงซักฟอก,เครื่องดื่มโซดามะนาว, การไหลและเย็นตัวของลาวาภูเขาไฟ,ลาวามะนาวและแสงจากลาวา

This product is currently out of stock and unavailable.