ชุดทดลองและเรียนรู้การเกิดภูเขาไฟ

รหัสสินค้า : SK0213
ชื่อสินค้า :  ชุดทดลองและเรียนรู้การเกิดภูเขาไฟ
รายละเอียด : 
มี 10 กิจกรรม ดังนี้ สนุกก่อนเล่นภูเขาไฟระเบิด, ทาสีภูเขาไฟ,ใส่แบตเตอรี่เพื่อสร้างแสง สี เสียงให้ภูเขาไฟ, การระเบิดของภูเขาไฟ, บันทึกสารทำภูเขาไฟ, ภูเขาไฟผงซักฟอก,เครื่องดื่มโซดามะนาว, การไหลและเย็นตัวของลาวาภูเขาไฟ,ลาวามะนาวและแสงจากลาวา

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: