ชุดทดลองไฟฟ้าสถิต

รหัสสินค้า : SK0343
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองไฟฟ้าสถิต
English name : Electrostatic Demonstration Set
รายละเอียด :
โดยมีหัวข้อการทดลอง ดังนี้
1. อิเล็กโตรสโคปแบบพิทบอล (Pith ball Electroscope)
2. ไฟฟ้าสถิตแบบพู่ (Electrostatic Pompon)
3. Braun Electroscope
4. อิเล็กโตรสโคปแบบหมุน (Rotating Electroscope)
5. Racing Electroscope
6. อิเล็กโตรสโคปแบบแสงกระพริบ (Lighting Electroscope)
7. อิเล็กโตรสโคปกระดิ่ง (Bell Electroscope)
8. ทิศทางการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า (Volta’s hail storm)
9. การหมุนของแกนจากการดูด – ผลักของประจุ (Stirrup Electroscope)
10. การกระโดดของประจุไฟฟ้าไปยังตัวนำ (Proof plane and Discharge electrode

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: