ชุดทดลองการเกิดกระแสไฟฟ้า

รหัสสินค้า : PA0241
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองการเกิดกระแสไฟฟ้า
English name : Demonstration of Electricity Generation

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้