ชุดทดลองสนามแม่เหล็ก

รหัสสินค้า : PA0200
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองสนามแม่เหล็ก 
รายละเอียด : 
ศึกษาการทำงานของสนามแม่เหล็กโดยการสังเกตการเรียงตัวของผงตะไบเหล็ก

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้