ชุดการทดลองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสสินค้า : EKS0502
ชื่อสินค้า : ชุดการทดลองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
English name : Electronic Kit
รายละเอียด : 
เป็นชุดทดลองที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่นการประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามือหมุนการต่อวงจรเสียง, ใบพัด, การต่อวงจรแบบอนุกรม, การต่อวงจรแบบขนาน ฯลฯ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,