ชุดทดลองแรงเสียดทานพร้อมรางไม้และอุปกรณ์

รหัสสินค้า : PM0283
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองแรงเสียดทานพร้อมรางไม้และอุปกรณ์
English name : Friction Kit with Runway and Accessories
รายละเอียด : 
ประกอบด้วย ชุดถ่วงนํ้าหนัก, รางไม้พร้อมรอก, C-Clamp, รอกเลื่อน, ตลับเมตร 3 เมตร, ไม้เมตร, ถุงทราย 500 กรัม, มวลโลหะ 500 กรัมและรถทดลอง 3 ล้อ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้